Luisa Fernanda Rudi

Luisa Fernanda Rudi (PP) és la Presidenta d'Aragó. Va ser Alcaldessa de Saragossa de 1995 a 2000, Presidenta del Congreso de 2000 a 2004 i Presidenta d'Aragó de 2011 a 2015.

Posts en què he parlat de Luisa Fernanda Rudi (per ordre cronològic):
Què sic, què no sic i què és Luisa Fernanda Rudi
Confessió