Jordi Barbal

Jordi Barbal (Reagrupament) és Jordi Barbal.

Posts en què he parlat del Jordi Barbal (per ordre cronològic):
Post viu del Pascualsday
Post viu de l'Ardanuysday
Per què he renunciat a ser regidor